HomeDatabanken

De Boedelbank van het Meertens Instituut

Het Meertens Instituut beschikt over een databank waarin de gegevens uit zo'n 3.000 boedelinventarissen integraal zijn opgenomen. Een boedelinventaris of inboedelbeschrijving is een officieel document waarin de bezittingen van een persoon of een huishouden beschreven worden. Prachtig bronnenmateriaal dus voor historisch onderzoek naar wooncultuur, consumptiepatronen en tal van andere zaken.

De inventarissen in de Boedelbank van het Meertens Instituut dateren uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw en zijn afkomstig uit vier verschillende regio's van Nederland. Uit de Achterhoek zijn inventarissen uit Doesburg, Lichtenvoorde en Groenlo opgenomen; Brabant wordt vertegenwoordigd door inventarissen uit Rosmalen en Oirschot; voor Holland zijn inventarissen verwerkt uit Maassluis, Maasland, Medemblik, Twisk, Weesp en Weesperkarspel; en voor de Betuwe inventarissen uit Geldermalsen.
De Boedelbank is met behulp van eenvoudige zoekopdrachten te raadplegen. (Zie hiervoor het menu hiernaast.). Wilt u een uitgebreid onderzoek doen, dan kan het zinvol zijn eerst contact op te nemen met de beheerder van de Boedelbank voor nadere informatie.

Het gebruik van gegevens uit deze databank voor een publicatie is toegestaan, mits duidelijk vermeld wordt dat de gegevens afkomstig zijn uit de boedelbank van het Meertens Instituut. Graag ontvangen wij een exemplaar van de eventuele publicatie.

Samenstelling, coordinatie, beheer: Hester Dibbits
Programmeur: Maarten van der Peet

© 2005 Meertens Instituut